Umawianie wizyt

Dla Państwa wygody wizyty można umawiać za pośrednictwem formularza poniżej. Uprzejmie prosimy o wstępne określenie dnia i godziny wizyty oraz udostępnienie danych do kontaktu. Ostateczne terminy są ustalane telefonicznie lub przez email w oparciu o przesłane dane.